Петков: От 400 язовира в ремонт само 10 са завършени