Лигльото получава ''нова'' кола за рожденият си ден..! :d