Припаднали хора, напрежение и хаос при предаването на протоколите от вота