Порои наводниха Подбалкана, има преляла река и села под вода