Деца с големи сърца в помощ на семейство, чиито апартамент е изгорял