Васил Найденов: Майка ми казваше, че грача като гарга