Д-р Аспарух Илиев: Разумно е да се носят маски от по-висок клас