„ДОТАМ И ОБРАТНО”: Майсторът от Друган, който разговаря с дърветата