"Социална мрежа": Жената, отказала цигарите след 45 години пушене