Саша и Атанас Русеви са биологичните родители на Мария