МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА: Учение на летището ще тренира готовността на институциите