"Социална мрежа": Как се отчита трудът в почивни и в празнични дни