Българското правителството ще се съобрази с препоръките в доклада на ЕК