Кандидатите германски канцлер се обявиха за по-силна Европа