Главният прокурор предлага завишени санкции за производство на нелегални цигари