Капитан Галчев се притече на спасение за Септември