Димо Дренчев, „Възраждане“: Най-важният въпрос пред следващия парламент е запазването на лева