ИСКАНИЯТА НА БИЗНЕСА: Как да се облекчат най-тежко засегнатите отрасли?