Тленните останки на цар Фердинанд ще бъдат пренесени в София