Говорят жертвите на мъжа, представял се за прокурор и служител в посолстваГоворят жертвите на измамн