Весела Димитрова за силата и трудностите по пътя до върха