Доц. Чолаков: Проектът на Петков няма да е президентска партия