Просветният министър: Трябва да повярваме в училището и учителите