Игри на волята: България (21.11.2022) - част 3: КОЯ ще е последната спасена амазонка?