Бранимира Маркова: Всичко зависи от момичетата и тяхната подготовка