Трафикът в последния почивен ден продължава да е интензивен