Георги Миланов: Надяваме се на подкрепа от публиката