Българската църква в Истанбул - история на реставрацията