Бизнесът и държавата помагат на малките и средни предприятия по иновативен начин