Трети ден усложнена пътна обстановка в цялата страна