5 донори и 5 реципиенти се възползвали от схемата за трафик на органи