Туристическият бранш очаква около 280 000 пътувания за 24 май