Учителка, обвинена в грубо отношение: Става дума за манипулации