По-малкото дете? Съперник или съучастник в пакостите?! (Mamma Mia)