Трябваше ли да бъде вдигнат червен картон за Форстър?