Предизборни ремонти: Само по избори ли у нас се върши работа?