АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ: 4,5 млрд. лева са вложени у нас за 26 години