САМО ПО NOVA: 45% от тестовете за дрога на пътя са дали фалшив резултат