Парламентът на ЕС обяви Русия за държава спонсор на тероризма