Нова работна група ще обсъжда часовете по кормуване и обучението на водачите