Приятелите Йовчев и Кузманов с идеята да прославят България