Социални предприемачи от 4 държави представиха опита си в работата с деца