СЛЕД ИНЦИДЕНТ ВЪВ ВЪЗДУХА: Разследват причината български самолет да попадне в турболенция