Диетолог: Наличие на микропластмаса има и в питейната вода