ОКОНЧАТЕЛНО: Правителството ще обявява извънредна епидемична обстановка