Бременна студентка със 75% инвалидност се бори за общинско жилище