Има ли сблъсък политически сблъсък между националните държави и глобалните корпорации?