Димитър Аврамов: Разговорът за управлението е на изходна позиция