РЗИ: Водата край повредената тръба във Варненското езеро е чиста