Как и защо вложители бяха измамени от финансова пирамида?